Marco Zoon

Organiseren

van

Communiceren

Een onafhankelijk adviesbureau voor beleid en communicatie 

Communicatie en beleid
als eenheid

Organiseren van Communiceren biedt ondersteuning, advisering en training die gebaseerd is op een jaren lange ervaring met beleid, management en communicatie.

Organiseren van Communiceren is sterk in beleidscommunicatie, tekstschrijven, communicatieadvies, mediacommunicatie, communicatietrainingen en projectmanagement
voor overheden, non-profit en profit.

Voor meer informatie: info@marcozoon.nl of 06-53797576.

“De inhoud is altijd het uitgangspunt en wordt vertaald naar een communicatie die bijdraagt aan een bredere doelstelling. Communicatie is geen doel op zich.”

Marco Zoon

Communiceren kun je organiseren, communiceren kun je leren, communiceren moet je doen. Vanuit deze gedachte ondersteunt Organiseren van Communiceren vraagstukken die gaan over communicatie, management en kennisoverdracht. Organiseren van Communiceren biedt dit in de vorm van training, advisering of tijdelijke ondersteuning. Daarbij wordt gebruikgemaakt van een ruime en gevarieerde ervaring. Waar nodig wordt samengewerkt met andere disciplines en worden contacten uit een groot netwerk benut.

Communicatie en inhoud vormen een eenheid die niet gescheiden kan worden. Daarom is het van groot belang om bij het formuleren van de inhoud reeds rekening te houden met de communicatie en kan de communicatie alleen plaatsvinden op basis van de inhoud. Organiseren van Communiceren heeft ervaring met zowel het formuleren van inhoud, als met het communiceren van de inhoud en kan zo de ideale partner zijn bij het opstellen en het presenteren van beleid.

Diensten

Adviseren

Communicatie vraagt om een goede organisatie: van de strategische communicatie, de communicatiestructuur en van de interne en externe omgeving. Organiseren van Communiceren biedt ondersteuning bij het versterken van de organisatie van de communicatie, zowel inhoudelijk als  qua structuur. Op basis van een analyse wordt een advies opgesteld dat vertaald wordt naar een plan van aanpak. Daarbij wordt rekening gehouden met de positie van communicatie binnen en buiten de organisatie, de doelstellingen van de organisatie en de beoogde doelgroepen. Naast het geven van adviezen wordt ondersteuning geboden bij de uitvoering van het plan van aanpak.

Schrijven

Het effect van een tekst hangt af van de inhoud, de manier waarop de tekst is geschreven en de wijze waarop de tekst wordt gepresenteerd. Inhoud en vorm van de tekst bepalen hoe deze overkomt op de lezer. Organiseren van Communiceren schrijft op basis  van de inhoud teksten die helder en begrijpelijk zijn voor de beoogde doelgroep en zo bij kunnen dragen aan het beoogde effect. Dat kan zo wel een beleidsnotitie, een website,  een jaarverslag als een folder zijn. Tevens kan de vormgeving en de presentatie worden verzorgd. Zo nodig wordt daarbij samengewerkt met ervaren ontwerpers en webbouwers.

Leren

Communiceren kun je leren. Een interview, een presentatie,  een actieve rol op social media, belangenbehartiging of het omgaan met de media in het algemeen, het vraagt allemaal om voorbereiding. Hoe? Dat kun je leren. Organiseren van Communiceren biedt verschillende trainingen en cursussen om de gewenste communicatie beter onder de knie te krijgen, zowel individueel als in groepen. Daarbij wordt uitgegaan van de wensen en de sterke punten van de cursisten. Trainingen en oefeningen zijn gebaseerd op een jarenlange ervaring in de praktijk en als docent aan het HBO en worden theoretisch onderbouwd en vertaald naar praktisch toepasbare vaardigheden. Crisiscommunicatie en persoonlijke coaching behoren ook tot de mogelijkheden.

Public Affairs

Soms is het noodzakelijk om in politiek of ambetlijk Den Haag aandacht te vragen voor ontwikkelingen in een sector of bedrijfstak, of om aandacht te genereren in de publieke opinie.
Ambtenaren en politici staan veelal open voor directe contacten met individuele bedrijven. Omdat deze werkzaamheden een grote vlucht namen zijn zij ondergebracht in CAPITAL Public Affairs.
CAPITAL Public Affairs richt zich in het bijzonder op de financiële sector. Via de ondertsaande button komt u op de website waar u meer kunt lezen.

Werkervaring

2008 –  heden
Organiseren van Communiceren, Den Haag
Organiseren van Communiceren biedt ondersteuning, advisering en training met betrekking tot beleid, management en communicatie, is sterk in beleidscommunicatie, tekstschrijven, communicatieadvies, mediacommunicatie, communicatietrainingen en projectmanagement
voor overheden, non-profit en profit.

2020 – heden 
Senior adviseur, Ministerie van Financiën, Den Haag

 • Adviseur inzak Toeslagenaffaire;
 • Parlementaire betrekkingen.

2015 – 2016
Mede-auteur van het boek ‘Publieke Communicatie’
Over communicatie binnen overheid en politiek in de praktijk.
Uitgeverij Boom, Amsterdam, april 2016 (ISBN 978-90-8953-855-0).

2010 – 2014
Manager Communicatie en Informatie, Vewin, Den Haag
Verantwoordelijk voor de in- en externe communicatie en de PR/PA van de branchevereniging van de Nederlandse drinkwaterbedrijven:

 • communicatie meer gericht op de belangenbehartiging in Den Haag en Brussel;
 • profilering en positionering drinkwatersector;
 • verbeteren van de samenwerking tussen de drinkwaterbedrijven.

2004 – 2007
Directeur St. Fractiebureau CDA, Tweede Kamer, Den Haag
Belangrijkste werkzaamheden/resultaten:

 • strategische advisering aan de fractievoorzitter en het fractiebestuur;
 • vertalen van (politieke) prioriteiten naar de organisatie van ruim 100 medewerkers;
 • coördineren en coachen van medewerkers tijdens campagnes.

2002 – 2004
Hoofd Beleid/plv. directeur, St. Fractiebureau CDA, Tweede Kamer, Den Haag

 • Secretaris bij de formatie van de kabinetten Balkenende I en II,
  o.a. de voorbereiding van de onderhandelingen;
 • Hoofd van de Beleidsafdeling (25 medewerkers);
 • Politiek en inhoudelijk adviseur fractievoorzitter.

1997 – 2002 
Woordvoerder Rijksbegroting, Ministerie van Financiën, Den Haag

 • Persoonlijk woordvoerder van de minister (de heer G. Zalm);
 • Woordvoerder Rijksbegroting (o.a. Prinsjesdag/Miljoenennota);
 • Projectmanager bij de invoering van de Euro.

1990 – 1997 
Beleidsmedewerker, St. Fractiebureau CDA, Tweede Kamer, Den Haag 
Achtereenvolgens op de terreinen LNV, V&W (interim) en Financiën.

 • Beleidsanalyse en advisering t.b.v. debatten, wetgeving en beleidsnota’s;
 • Schrijven van inbrengen voor debatten, nota’s en speeches;
 • Adviseur fractievoorzitter, o.a. Algemene Politieke Beschouwingen;
 • Secretaris van de betreffende fractiecommissie.

 

 

 

 

Informatie

.

Contact

Mail: info@marcozoon.nl

Mobiel: 06 – 53 79 75 76

Adres

Koninginnegracht 107
2514 AL Den Haag

Zakelijk

IBAN: NL32 TRIO 0379 4961 51
KvK: Den Haag 27315803
BTW-id: NL001996947B98